RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Biurze Rachunkowym Aman Sp. z o.o. jest Pan Robert Wakoń, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Możliwe formy kontaktu:

– listownie przesyłając korespondencję na nasz adres, z dopiskiem „IOD”,

– mailowo na adres: iod@rProtection.com.pl.

 

Obowiązek informacyjny

Dla osób fizycznych, których dane przetwarza Biuro Rachunkowe Aman sp. z o.o. – Informacja na temat przetwarzania danych osobowych  – linkBiuro:

ul. Gizów 6

01-249 Warszawa

 

Siedziba spółki:

ul. Kazimierzowska 85 lok. 33

02-518 Warszawa

Napisz wiadomość:

 

Biuro:

biuro@aman.com.pl

 

Prezes Barbara Bartuzi-Manterys:

b.manterys@aman.com.pl

 

Wiceprezes Barbara Bilska:

b.bilska@aman.com.pl